Doradztwo środowiskowe - oferta AGM-Konsulting.pl

Firma AGM Konsulting oferuje usługi profesjonalnego doradztwa środowiskowego, czyli kompleksowego wsparcia w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony środowiska. Wybierając AGM Konsulting, masz pewność, że wszelkie aspekty funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska będą Ci w pełni znane. Dzięki temu zawsze będziesz wywiązywał się z obowiązków formalno-prawnych rzetelnie i terminowo. Warto zaznaczyć, że firma AGM Konsulting współpracuje z wybitnymi ekspertami specjalizującymi się w ochronie środowiska, przez co może zaoferować klientom usługi na najwyższym poziomie.

Doradztwo środowiskowe
obrazek prezentujacy

Na czym polega doradztwo środowiskowe?

Doradztwo środowiskowe polega na pomocy klientowi w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska. Obejmuje ono różnorodne usługi m.in. merytoryczne wsparcie przy rejestracji podmiotu w BDO, analizę poprawności postępowania z niebezpiecznymi substancjami oraz analizę poprawności prowadzenia ewidencji związanej z gospodarką odpadami.

Gospodarka odpadami - doradztwo

Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami obejmuje m.in. analizę poprawności prowadzenia ewidencji z zakresu gospodarki odpadami. W ramach tej usługi specjalista sprawdza m.in. kartę przekazania odpadów i ewidencji odpadów oraz dokumenty potwierdzające unieszkodliwienie odpadów zakaźnych. W ramach usług środowiskowych doradca weryfikuje także poprawność przygotowywania i terminowości składania rocznych zestawień danych na temat ilości i typu wytworzonych odpadów. Oczywiście klient korzystający z usług doradcy środowiskowego może liczyć na fachowe doradztwo i wsparcie specjalisty.

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie - kiedy przyda się pomoc?

Z usługi doradcy środowiskowego powinno skorzystać każde przedsiębiorstwo, które samodzielnie wypełnia obowiązki wynikające z prawa ochrony środowiska, lecz ma pewne wątpliwości i zapytania dotyczące ich wdrażania. Dzięki pomocy specjalisty od gospodarki odpadami dowiesz się, jak wypełniać niezbędne dokumenty, takie jak np. zestawienia danych o ilości i typie odpadów wygenerowanych w danym roku kalendarzowym. Dzięki wsparciu doradcy unikniesz spóźnień i kar wynikających z nieterminowego składania dokumentów.