Opłata recyklingowa - oferta AGM-Konsulting.pl

Świadomość społeczeństwa o istocie ekologicznych działań i idei zrównoważonego rozwoju stale rośnie. Z powodu szeregu zagrożeń, jakie powoduje produkcja nieekonomicznych rozwiązań, dąży się do zmniejszenia poziomu emisji szkodliwych substancji oraz generowaniu znacznie mniejszej ilości odpadów przez przeciętnego obywatela. Zmiany te zauważalne są również w ustawodawstwie. Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadziła z dniem 1 stycznia 2018 roku tzw. opłatę recyklingową.

Opłata recyklingowa
obrazek prezentujacy

Czym jest opłata recyklingowa?

Opłata recyklingowa to obowiązek, jaki został nałożony na przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 roku. Muszą oni pobierać opłatę od wydawanych konsumentom toreb, a następnie wnosić ją do urzędu marszałkowskiego, właściwemu względem miejsca prowadzenia danej działalności gospodarczej. Opłata recyklingowa wynosi 20 gr za jedną torbę i została określona w rozporządzeniu Ministra środowiska. Nie dotyczy wyłącznie małych, cienkich toreb, poniżej 15 mikrometrów, czyli tzw. zrywek.

Opłata recyklingowa - gdzie zapłacić?

Przedsiębiorca musi cyklicznie wnosić opłatę recyklingową na specjalne konto bankowe, które ustanawia właściwy marszałek województwa. W tym celu należy skontaktować się z najbliższym, właściwym urzędem marszałkowskim. Opłatę należy uiścić w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po kwartale, w którym nastąpiło jej pobranie. Oprócz tego przedsiębiorcy zobligowani są do tworzenia corocznych sprawozdań. W sprawozdaniu muszą znaleźć się informacje zarówno o nabytych, jak i wydanych torbach.

Opłata recyklingowa - kiedy przyda się pomoc?

Kolejne nowelizacje i szereg zmian na płaszczyźnie ustawodawczej mogą generować chaos informacyjny wśród przedsiębiorców. W tej sytuacji warto skorzystać z fachowego poradnictwa, które pomoże w realizacji obligatoryjnych kwestii, związanych z opłatą recyklingową. Przykładem firmy, która od lat zajmuje się rzetelnym doradztwem w tym zakresie, jest Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM. Działalność firmy opiera się na indywidualnym podejściu do klienta i terminowej realizacji powierzonych zadań.