Opłata środowiskowa - oferta AGM-Konsulting.pl

Opłaty środowiskowe to jeden z najistotniejszych elementów w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce. Do jej zapłaty zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy w związku z prowadzoną działalnością mają wpływ na środowisko naturalne. Wysokość opłaty środowiskowej wyliczana jest w oparciu o sporządzone przez właściciela przedsiębiorstwa sprawozdanie dotyczące zakresu korzystania ze środowiska. Opłata środowiskowa jest swojego rodzaju rekompensatą dla państwa za negatywne oddziaływanie biznesu na przyrodę.

Opłata środowiskowa
obrazek prezentujacy

Czym jest opłata środowiskowa?

Celem opłaty środowiskowej jest zrekompensowanie niekorzystnego wpływu firmy na przyrodę. Do takiego oddziaływania można zaliczyć wprowadzenia do powietrza gazów bądź pyłów, a także składowanie odpadów. Co więcej, wpływem na środowisko naturalne jest fakt, iż wykorzystujemy w przedsiębiorstwie samochody, wszelkiego rodzaju maszyny spalinowe oraz inne pojazdy. Opłata ma na celu przywiązywanie uwagi do ilości emitowanych zanieczyszczeń oraz uświadamiać i zachęcać do prowadzenia odpowiedzialnego społecznie biznesu.

Sprawozdanie środowiskowe - na czym polega?

Sprawozdanie środowiskowe jest obowiązkiem przedsiębiorcy, który powinien przedłożyć je do Urzędu Marszałkowskiego w wyznaczonym z góry terminie, czyli do 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym. Przedsiębiorca emitujący do środowiska gazy oraz pyły bądź składujący odpady, zgodnie z obowiązującymi przepisami musi sporządzić sprawozdanie środowiskowe. Podstawą do jego poprawnego wypełnienia są dane z ewidencji prowadzonych przez właściciela firmy, zawierające informacje o ilości emitowanych gazów bądź pyłów oraz składowanych odpadów.

Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - kiedy przyda się pomoc?

Przygotowując sprawozdanie środowiskowe, warto skorzystać z pomocy specjalistów z AGM Konsulting, którzy posiadają bogate doświadczenie oraz solidną wiedzę. Dzięki temu cały proces przebiegnie w sprawny oraz komfortowy dla klienta sposób. Działalność firmy ukierunkowana jest na przedsiębiorców i niesienie im wartościowej, rzetelnej pomocy. Odpowiednia praktyka i imponująca wiedza pomaga pracownikom firmy spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów i wesprzeć ich w procesie wnoszenia opłaty środowiskowej.